Mechanica

2de en 3de graad elektromechanica (TSO)

De richting elektromechanica is een 'doorstroomrichting' wat wil zeggen dat ze bedoeld is als vooropleiding voor hogere studies van het niveau professionele bachelor. In deze vrij sterk theoretische richting bestuderen we op een wetenschappelijke manier wetmatigheden uit de domeinen elektriciteit en mechanica. Kom je uit onze eerste graad industriële wetenschappen of een sterk wiskundige ASO-richting, dan kan je in deze studierichting beginnen

Naast de theoretisch-wiskundige vakken zijn er ook vakken waar je elektromechanische projecten uitwerkt, 3D-tekeningen maakt, elektrische schema's ontwerpt, pneumatische schakelingen leert bouwen, schakel- en stuurkasten bekabelt, PLC's en CNC-machines leert programmeren... Wil je later in een machinepark zowel het mechanisch als het elektrisch onderhoud doen, of wil je meewerken aan machinebouw, dan is deze richting de juiste keuze

2de graad mechanische technieken (TSO)

De leerling leert binnen het domein van de mechanische constructies en installaties, ontwerpen te begrijpen, herkennen, toelichten en verwerken om tot een   uitvoering te kunnen komen. Hierbij is het van belang dat de leerling een noodzakelijke basiskennis verwerft van o.a. mechanica en elektriciteit. Hij neemt verantwoordelijkheid op door het controleren van zijn planning. Hij kan vanuit een 3D-leeromgeving de nodige conceptuele constructiemethoden ontwerpen om deze correct naar uitvoering te kunnen inschatten. Hij verwerft de nodige inzichten om bij mechanische constructies montage- en demontagetechnieken op een zorgzame manier te kunnen uitvoeren. Hij voert vanuit een gegeven ontwerp de noodzakelijke praktische handelingen uit en dit op een technologisch, veilig en duurzame manier. Hij wendt de meetmethoden correct aan om een vervaardigd onderdeel of samenstelling te toetsen aan een vooropgesteld doel. Tot slot verwerft hij de noodzakelijke attitudes om handelingen correct te kunnen inschatten en dit met speciale aandacht voor veiligheid

De leerling werkt product- en procesgericht met speciale aandacht voor kwaliteitseisen, veiligheid, gezondheid en milieu. De nodige kennis, vaardigheden en attitudes worden op een concrete, inzichtelijke en praktische wijze verworven

Wie kan starten in deze studierichting? Leerlingen moeten voldoen aan de instapvereisten van de 2de graad tso. Wie vooraf de basisoptie mechanica-elektriciteit of industriële wetenschappen volgde, heeft reeds kennis gemaakt met belangrijke aspecten van de studierichting. Maar elke gemotiveerde leerling kan instappen, wat de vooropleiding ook was

3de graad mechanische vormgevingstechnieken (TSO)

De leerling leert  mechanische constructies en installaties vorm te geven en te onderhouden. Hiervoor moeten ontwerpaspecten begrepen, herkend, toegelicht en verwerkt worden om tot een uitvoering en/of herstelling te komen. Hij moet materialen, componenten en onderhoudstechnieken kunnen kiezen aan de hand van hun kenmerken. Belangrijk hierbij is dat hij veilig en kostprijsbewust leert werken met aandacht voor het milieu. Hij leert gegevens verwerken, tekeningen en schema’s lezen en begrijpen. Hij maakt doeltreffend gebruik van CAD/CAM, CNC-machines en een 3D-meetbank. Via de stages maakt de leerling kennis met de cultuur van een bedrijf

3D-meetbank

CNC machine

Lees ook: