Leren leren

Inleiding

Méér dan het geven van leertips, moeten we leerlingen inzicht geven in hoe hun brein werkt, hoe ze leren.Studies wijzen uit dat kinderen die achtergrondinfo krijgen over de maakbaarheid van het brein, hebben een hogere leermotivatie dan kinderen die les krijgen over studievaardigheden.Met verhalen (beelden) over hoe hun brein werkt, inzicht in hoe zij zelf leren en hoe ze meervoudige intelligentie kunnen toepassen, kunnen we motiverend werken en hun leermethodes optimaliseren.

Theoretisch kader

Een tiener kun je vergelijken met een wilde olifant met daarop een berijder zonder rijbewijs. De olifant staat voor je verstand, je emotionele en onbewuste handelingen en denkpatronen. 

De berijder plant het doel, de route en geeft richting aan de olifant. Hij is de bewuste aansturing. 

Hun prefrontale cortex wordt als laatste afgerijpt (tot 21 à 25 jaar). Hier zit net het bewust zijn van je handelen, plannen en organiseren.Als we leren evolueren we van

Als we leren evolueren we van: onbewust + onbekwaam ==> bewust maar onbekwaam ==> bewust + bekwaam ==> onbewust + bekwaam.

In de praktijk

Naast de klassieke leren leren tips (studiebundel) op geregelde tijdstippen aan te bieden, krijgen de leerlingen van de eerste graad in de maand september en oktober enkele workshops waarbij ze leren hoe hun brein in elkaar zit, welke talenten er bestaan,  tot welk type leerling zij behoren, hoe zij een schooltas moeten klaarmaken, de digitale agenda en de planningsagenda gebruiken,... Ook mindmapping of spinschema's, knooppunt of weekplanners invullen komen in de workshops aan bod.