Leerlingenraad

Junior leerlingenraad

We vinden de inbreng van onze leerlingen belangrijk. Vandaar dat we in de eerste graad werken met een junior leerlingenraad. Klasverantwoordelijken leren vergaderen, agendapunten aanbrengen, communiceren met hun medeleerlingen, verantwoordelijkheid nemen, agendapunten aanbrengen en motiveren,… Een ideale leerschool om na twee jaar deel uit te maken van de leerlingenraad. Ook voorstellen van deze groep jongeren worden op school ernstig genomen én vaak gerealiseerd.

Leerlingenraad

Elk schooljaar wordt een leerlingenraad samengesteld met leerlingen uit de 2e en 3e graad. Regelmatig wordt vergaderd over agendapunten die de leerlingen zelf doorgeven of die de begeleidende leerkracht aanbrengt. Er is ook overleg met de leden van de junior leerlingenraad. Via de pedagogisch directeur worden de voorstellen achteraf voorgelegd aan de directieraad. Enkele van hun realisaties zijn: een gezonde drankenautomaat, hun medewerking aan de opendeurdag, de sperperiode voor de  examens,  de  komische  filmmiddag,  de  picknicktafels  op  de  binnen-  en  buitenspeelplaats  (in  samenwerking  met oudercomité), de lay-out van de nieuwe agenda,…