Leerlingencontact

We vinden het ook belangrijk dat er een leerlingencontact georganiseerd wordt voor Pasen. Het is qua organisatie vergelijkbaar met een gewoon oudercontact: de leerlingen maken een afspraak en worden één voor één bij de klassenleraar gebracht voor een gesprek over het welbevinden van de leerling, de gemaakte studiekeuze, de voorbije examenperiode, de werkpunten, de verwachtingen,... De leerlingen worden op het gesprek voorbereid door hen taaltips te geven, een voorbereiding te laten maken van de inhoud,...