Industriële wetenschappen

Omschrijving

Aangeboden in: het 3de leerjaar, 4de leerjaar, 5de leerjaar, 6de leerjaar.(3-4-5-6 TIW)

In de richting Industriële wetenschappen (afgekort=IW) zal Einstein heus nog fanaten vinden van zijn hersenspinsels. Kom je uit onze eerste graad STEM Wetenschappen of een andere sterk wiskundige richting, dan kan je in onze studierichting industriële wetenschappen beginnen.

Vanaf het derde leerjaar vormen de exacte- en toegepaste wetenschappelijke vakken (wiskunde, fysica, chemie, elektriciteit en mechanica) het geliefkoosd onderzoeksterrein van deze studierichting. Competenties worden gesmeed in een vuur van engineeringsprojecten, experimenteel labo, begeleid zelfstandig leren, kennisverwerving in vele wetmatigheden, inzichten in technologische concepten, enz .

In principe word je klaargestoomd voor verdere studies van het niveau wetenschappelijke bachelor en master, en daar zijn de acht uur wiskunde in de derde graad niet vreemd aan. Deze sterk theoretische studierichting is de enige echte volwaardige STEM-richting die er dus is

Toekomstmogelijkheden

Deze richting heeft weinig of geen onmiddellijke tewerkstellingskansen op de arbeidsmarkt. Verder studeren is dus de boodschap: professionele bachelor, academische bachelor + masteropleiding

Bij voorkeur vervolgopleidingen van technisch-wetenschappelijke aard

Lees ook: