Huistaakklas

Doel van de huistaakklas

Het doel is om de leerlingen meer slaagkansen te geven door vooral ondersteuning te bieden op het vlak van taal, leren leren en schoolwerk organiseren. Leerlingen die thuis niet beschikken over een PC en/of internet kunnen gebruik maken de schoolcomputers om taken te maken, te studeren, … De huistaakklas is tijdens elke middagpauze geopend en 's avonds (maandag, dinsdag en donderdag) van 15.40u tot 17.30u.

Wie verwijst de leerlingen naar de huistaakklas?

De klassenraad, de graco’s, de GON-begeleiders of leerkrachten kunnen leerlingen doorverwijzen. Ouders en opvoeders kunnen eveneens de vraag richten naar de graadcoördinator. Na akkoord van de graadcoördinator worden deze leerlingen naar de huistaakklas doorverwezen.

Welke leerlingen komen in de huistaakklas terecht?

Leerlingen die problemen hebben met stiptheid, organisatie, studiemethode, taalkennis, het tijdig maken en indienen van huistaken. Leerlingen die thuis weinig mogelijkheden hebben om schoolwerk te doen. Uiteraard krijgen ouders/opvoeders over de vorderingen van de leerling.