Hout

2de graad houttechnieken (TSO)

Leerlingen moeten voldoen aan de instapvereisten van de 2de graad tso.  Wie vooraf de basisoptie bouw- en houttechnieken volgde, heeft reeds kennis gemaakt met aspecten van hout. Elke gemotiveerde leerling kan echter instappen, wat de vooropleiding ook was. De leerling leert kleine hedendaagse volwaardige opdrachten in hout, bestemd voor binnen- en buitentoepassingen, hun constructieonderdelen, ontwerpaspecten, uitvoeringsmethoden en materialen onderzoeken en analyseren. Aan de hand van zelfgemaakte tekeningen, materiaalstaat zal hij opdrachten procesmatig voorbereiden, organiseren, toelichten en oordeelkundig realiseren en afwerken met bijzondere aandacht voor duurzaamheid. Informatica en digitale leermiddelen zijn geontegreerd doorheen de gehele opleiding. Hij leert basismachines instellen en bedienen. Hij leert zijn werkomgeving veilig organiseren.

3de graad houttechnieken (TSO)

De logische vooropleiding is de 2de graad tso houttechnieken. Leerlingen die instromen uit andere richtingen hebben bij voorkeur houttechnisch inzicht verworven of praktische ervaring met hout opgedaan. De leerling leert hedendaagse volwaardige uitvoeringen voor interieur, binnen- en buitenschrijnwerk, timmerwerk, hout-bouwmethoden en hun constructieonderdelen, ontwerpaspecten, uitvoeringsmethoden, materialen en snijgereedschappen onderzoeken en analyseren.  Aan de hand van zelfgemaakte tekeningen, verantwoord gekozen materialen, zal hij opdrachten procesmatig voorbereiden, organiseren, toelichten en oordeelkundig realiseren en afwerken met bijzondere aandacht voor duurzaamheid. Informatica en digitale leermiddelen worden hierbij geïntegreerd doorheen de gehele opleiding. Hij stelt houtbewerkingsmachines in en bedient ze. Het kunnen werken met CAD/CAM/CNC-technologie is basiskennis. De ervaringen om leiding te geven op de werkvloer via een vorm van werkplekleren sluiten aan bij de opleiding en vormen een belangrijke component. Hij leert zijn werkomgeving veilig organiseren

2de graad hout (BSO)

Leerlingen moeten voldoen aan de instapvereisten van de 2de graad bso. Wie vooraf  in het beroepsvoorbereidend leerjaar het beroepenveld hout volgde, heeft reeds kennis gemaakt met aspecten uit “hout”.  Elke gemotiveerde leerling kan echter instappen, wat de vooropleiding ook was. De leerlingen leren uitvoeringen van basistoepassingen van klein meubilair, binnenschrijnwerk en timmerwerk ontleden, fragmenten van het productieproces voorbereiden en oordeelkundig realiseren en afwerken met aandacht voor duurzaamheid. Hij leert basismachines instellen en bedienen. Hij maakt op een praktische manier kennis met de eigenschappen en de mogelijkheden van materialen waaruit de constructies zijn gemaakt. Hij leert zijn werkomgeving veilig organiseren

3de graad houtbewerking (BSO)

De logische vooropleiding  is de 2de graad bso hout. Van leerlingen die instromen uit andere studierichtingen zijn technisch inzicht en houtgerelateerde praktische aanleg vereist. De leerling leert hedendaagse volwaardige uitvoeringen van interieurelementen, binnen- en buitenschrijnwerk, timmerwerk, hout- en bouwsystemen ontleden, opdrachten voorbereiden en oordeelkundig realiseren en afwerken.  Hij maakt op een praktische manier kennis met de technieken, de eigenschappen en de mogelijkheden van de materialen. Centraal hierbij staat duurzaamheid. Hij stelt houtbewerkingsmachines in en bedient ze. Het kunnen werken met CAD/CAM en CNC zijn basisvaardigheden. De ervaringen op de werkvloer via een vorm van werkplekleren sluiten aan bij de opleiding en vormen een belangrijke component. Hij leert zijn werkomgeving veilig organiseren, past reglementeringen toe in overeenstemming met de verkregen opleiding

7de jaar BSO industriële houtbewerking

De leerling leert hedendaagse volwaardige uitvoeringen van industrieel gerichte uitvoeringen ontleden, opdrachten voorbereiden en oordeelkundig realiseren en afwerken. Hij maakt op een praktische manier kennis met de technieken, de eigenschappen en de mogelijkheden van de materialen waaruit industrikle constructies zijn gemaakt met aandacht voor duurzaamheid. Hij leert industrikle houtbewerkingsmachines instellen en bedienen. Verspanings-, vergarings- en afwerkingstechnieken maken een belangrijk deel uit van de opleiding. Het kunnen werken met CAD/CAM en CNC zijn basisvaardigheden. De ervaringen op de werkvloer, via een vorm van werkplekleren, sluiten aan bij de opleiding en vormen een belangrijke component. Hij leert zijn werkomgeving veilig organiseren, past reglementeringen toe in overeenstemming met de verkregen opleiding

Lees ook: