HeartSaver

Don Bosco Sint Denijs Westrem mag dan wel een groot hart hebben voor alle leerlingen, een hart is er voor iedereen! In dat licht slaan wij de handen in elkaar met de vzw Heartsaver. Deze vzw ijvert voor een maximale toegankelijkheid tot AED’s (= Automatische Externe Defibrillator) of HARTstarters.
Een plotse hartstilstand is immers één van de grootste doodsoorzaken wereldwijd. Willen we de overlevingskansen van slachtoffers vergroten, dan is snel handelen de boodschap. Elke seconde telt.

HARTstarters mogen dan wel van levensbelang zijn, maar vaak zijn die te weinig toegankelijk voor het grote publiek. Heartsaver wil in België meer dan 10 000 extra AED’s installeren die 24 uur per dag en 7 dagen op 7 voor iedereen beschikbaar zijn. De vzw mikt vooral op een samenwerking met gemeenten, scholen, sportfederaties, apotheken en bedrijven om deze defibrillatoren openbaar te maken.

De vzw Heartsaver zal in samenwerking met Don Bosco SDW 1 HARTstarter buiten aan de school plaatsen zodat deze in geval van nood voor iedereen 24 op 7 beschikbaar is. Op deze manier willen wij ons steentje bijdragen tot een HARTveilige schoolomgeving.

Het AED-schoolproject van de vzw Heartsaver wordt officieel ondersteund door het Ministerie van Onderwijs.

Meer info over HeartSaver op hun website: www.heartsaver.be