Gelijke onderwijskansen

Deze middelen worden driejaarlijks door de overheid toebedeeld aan scholen waar kinderen zitten die omwille van verschillende redenen minder kansen hebben dan de gemiddelde leerling. Onze school kan al 14 jaar rekenen op GOK-uren. Deze uren worden toegekend aan verschillende personeelsleden: het gaat over leerkrachten uit alle graden, een ICT-collega en mensen uit het middenkader. Dit team heeft er de afgelopen jaren voor gezorgd dat er heel wat initiatieven genomen werden die ondertussen vergroeid zijn in de werking van de school.