GON

Om leerlingen met een handicap of met leer- en opvoedingsmoeilijkheden de kans te geven om les te volgen in een gewone school, kunnen zij ‘GON-begeleiding’ aanvragen. GON staat voor ‘geïntegreerd onderwijs’.

Een personeelslid van een school voor buitengewoon onderwijs verzorgt de GON-begeleiding. De begeleiding kan verschillende vormen aannemen: hulp voor het kind zelf ondersteuning aan de ouders ondersteuning van de leerkracht(en) aangepast materiaal aanmaken...

Op onze school zijn de GON-begeleiders van grote waarde voor de slaagkansen voor kinderen waar het les volgen niet vanzelfsprekend gaat. Daarom zijn zij ook telkens aanwezig op de klassenraad van hun leerlingen. Op die momenten bespreekt de klassenraad wat goed gaat, wat de behoeften zijn van de GON-leerling en hoe we hem/haar nog beter kunnen helpen.