Elektriciteit

2de en 3de graad Elektronica ICT (EE) (TSO)

Elektronica ICT (officieel Elektriciteit-Elektronica) is een overwegend theoretische studierichting die voorbereidt op hoger onderwijs van het niveau 'professionele bachelor'. Daar dit een technisch-wetenschappelijke en vrij wiskundige richting is, volgde je best in de eerste graad een sterke wiskundige richting, zoals bv. industriële wetenschappen. Kennis, inzicht, ontwerpen en creativiteit in de materie van elektriciteit, elektronica en Informatie- en Communicatie Technologie (ICT) zijn  competenties die deze leerlingen verwerven. Projecten en labo's, waar zoveel mogelijk vanuit het experimentele het theoretische wordt gelinkt of ontdekt maken van deze studierichting een boeiende opleiding. Speels begin je robotjes te programmeren tot je in staat bent eigen projecten te verzinnen en te realiseren. Eens je instapt in de mogelijkheden van de analoge en digitale elektronica dan is 'the sky the limit'

Naast de component elektronica krijg je ook veel mee over industriële installaties, technologieën, automatisering PLC, regeltechniek, CAD schema's, ...  In de wereld van elektriciteit-elektronica is deze richting de breedste, meest polyvalente opleiding

2de graad elektrotechnieken en 3de graad elektrische installatietechnieken (TSO)

Een opleiding op maat van de “elektrotechnicus”, een praktisch- theoretische opleiding met een slogan,"elektriciteit is denken en doen", iemand die later een verantwoordelijkheid kan opnemen, instructies kan geven, een project kan leiden en werken kan plannen. Dit geldt zowel voor residentiële, tertiaire en industriële installaties. Een onderhoudstechnicus van machines of machineparken doorspekt van stuur-en aandrijftechnieken. In het 3e en 4e leerjaar (elektrotechnieken) ligt de focus op de residentiële installaties, van schema's tekenen tot uitvoeren en testen. Bestuderen van wetmatigheden en labo's dienen om de technologie achter componenten of verschijnselen te kunnen verklaren

Vanaf het 5e leerjaar betreden we de wereld van de industriële installaties en automatisatie. Het ontwerpen van elektrische installaties, elektrische schema's tekenen en analyseren, bekabelen, foutendetectie, programmeren,... zijn de uitdagingen. De uitgediepte en brede elektrotechnische basiskennis is een troef om zich later door ervaring, opleiding of zelfstudie te specialiseren in één-of meerdere domeinen van de sector.

2de en 3de graad elektrische installaties (BSO)

Startend in het 3de leerjaar vanuit basiskennis lichtschakelingen, groeit deze leerling in het 4de leerjaar uit tot een vakman die een eenvoudige residentiële elektrische installatie meester is. Het kunnen lezen en tekenen van schema's, het toepassen van de reglementen en het effectief uitvoeren van een elektrische huisinstallatie is de doelstelling van die eerste twee jaar durende, vooral praktisch gerichte opleiding

Vanaf het 6de leerjaar stappen we in de wereld van de industriële elektrische installaties. Domotica, motorschakelingen, bordenbouw, elektrische verwarming, parlofoon en videofoon, pneumatica, industriële verlichtingssystemen, aanzetten tot automatisatie, enz... worden de te ontdekken terreinen

7de jaar industriële installaties (BSO)

Volg je het zevende specialisatiejaar industriële elektriciteit, dan word je niet alleen verder opgeleid in de wereld van de industriële elektriciteit, maar krijg je eveneens het gehomologeerd getuigschrift Hoger Secundair Onderwijs. Door deze gespecialiseerde opleiding te volgen krijg je via concrete realisaties en projecten inzichten in industriële sturings- en automatisatietechnieken. Voorbeeld: Voor een lift, teken je het elektrisch schema, je monteert en bekabelt de schakel-en stuurkast, je monteert alle nodige sensoren, je programmeert de PLC, je maakt een onderhoudsdossier, enz ..

Lees ook: