Eerste graad

De eerste graad is de link tussen het basisonderwijs en het kiezen voor een bepaalde richting. In onze school biedt de A-stroom met STEM-Technieken enerzijds een kijk op techniek waarbij er geproefd kan worden van de studiegebieden metaal, elektriciteit, bouw, hout en grafische. Anderzijds hebben we in de A-stroom de optie STEM-Wetenschappen waar de leerlingen voorbereid worden op doorstromingsrichtingen die dan op hun beurt uitzicht geven op hoger onderwijs.

In de B-stroom kunnen de leerlingen gedurende twee jaar kennis maken met de nijverheidsrichtingen die wij op school aanbieden. Na die twee jaar kunnen ze bewust een keuze maken zodat ze op het einde van hun studies de nodige kennis, vaardigheden en attitudes bezitten om hun plaats in te nemen op de arbeidsmarkt.

Lees ook: