Navigatiekoppelingen overslaanStart > Studieaanbod > Afdelingen > Hout > Duaal Leren Schrijnwerker Hout/Bouw

Duaal Leren Schrijnwerker Hout/Bouw

Wat is duaal leren?

Duaal leren is een leervorm, waarbij een gedeelte van de lessen plaatsvindt op de school en een groot deel op de werkvloer. Naast de algemene vakken die je op school volgt, zorgt de school nog voor 6 uur technische en praktische vorming. De overige 24 uren presteer je in één of meerdere bedrijven die gespecialiseerd zijn in schrijnwerk.

Bedrijven die voor de opleiding in aanmerking komen, worden gescreend en ondertekenen het engagement dat van hen gevraagd wordt. Anders dan bij de stage moeten de bedrijven nu instaan voor het grootste gedeelte van de technische en praktische vorming. Bij stage past men in bedrijven toe wat men op school leerde, bij duale opleidingen moet het bedrijf de leerling kennis en vaardigheden aanleren inherent aan het beroep.

Een trajectbegeleider van de school zorgt voor de nodige communicatie tussen de school en het bedrijf en waakt over het te doorlopen leertraject. Slaag je in dit leerproces, dan bekom je naast het diploma secundair onderwijs ook de beroepskwalificatie ‘schrijnwerker'.

Als leerling ontvang je maandelijks een leervergoeding van het bedrijf. Je bent dus deels leerling, deels arbeider.

Wat leer je tijdens deze duale richting?

Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding aan en leert:

  • de eigen werkzaamheden voorbereiden en grondstoffen verwerken
  • (houtbewerkings)machines in- en omstellen
  • onderdelen voor houtbouw bewerken, vergaren en isoleren
  • houtbouwelementen lucht- en waterdicht plaatsen, bevestigen en aansluiten aan de grondplaat, aan een bestaand gebouw of aan elkaar
  • de houtbouw afwerken door binnen- en buitenwanden, roosteringen en dakconstructies te vervaardigen en te plaatsen voor houtskeletbouw, paal/balkenbouw, houtstapelbouw of houtbouw met massieve meerlaagse houtplaten aan de hand van een werkopdracht