Bouw

2de en 3de graad bouw-en houtwetenschappen (TSO)

Deze studierichting biedt veel aandacht aan wetenschappelijk onderbouwde theoretisch-technische vakken. Het probleemoplossend leren denken en handelen, voornamelijk in functie van te realiseren bouw- en houtconstructies staat centraal in deze opleiding. De klemtoon ligt eerder op het vlak van conceptuele inzichten (ontwerpen en organiseren) dan op het vlak van het praktisch realiseren (uitvoeren). Door het toepassen van kwaliteitscontroles en zelfevaluaties, rapporteert hij zijn bevindingen en stuurt hij de vaststellingen bij.

In deze studierichting verwerft de leerling theoretisch-technische competenties eigen aan de sectoren bouw en hout. Leerlingen moeten voldoen aan de instapvereisten van de 2de graad tso.

Wie vooraf in het 2de leerjaar A de basisoptie bouw- en houttechnieken volgde, heeft reeds kennis gemaakt met aspecten van bouw en hout. Elke gemotiveerde leerling met, bij voorkeur, technisch ruimtelijk inzicht kan instappen, wat de vooropleiding ook was

2de en 3de graad bouwtechnieken (TSO)

De leerling leert bouwknopen, constructieonderdelen, ontwerpaspecten, uitvoeringsmethoden en materialen onderzoeken en analyseren. Aan de hand van zelfgemaakte tekeningen, meetstaat zal hij opdrachten procesmatig voorbereiden, organiseren, toelichten en oordeelkundig realiseren en afwerken met bijzondere aandacht voor duurzaam bouwen. Informatica en digitale leermiddelen (CAD) zijn geïntegreerd doorheen de gehele opleiding. Hij leert zijn werkomgeving veilig organiseren. Door het toepassen van kwaliteitscontroles en zelfevaluaties, rapporteert hij zijn bevindingen en stuurt hij de vaststellingen bij. De inhoud en de einddoelstelling van de opleiding situeert zich in het zelfstandig verwerven van organisatie- en realisatiegerichte competenties (kennis, vaardigheden, attituden), binnen een omschreven opdracht

Leerlingen moeten voldoen aan de instapvereisten van de 2de graad tso. Wie vooraf de basisoptie bouw- en houttechnieken volgde, heeft reeds kennis gemaakt met aspecten van bouw. Elke gemotiveerde leerling kan echter instappen, wat de vooropleiding ook was. De logische instroom voor deze studierichting is de 1ste graad basisoptie bouw- en houttechnieken. Van leerlingen die instromen uit andere richtingen is een minimum aan technisch inzicht en praktische bouwgerelateerde aanleg vereist

In de 3de graad tso bouwtechnieken gaat het vooral om het procesmatig denken en handelen bij het realiseren van bouwconstructies, dit zowel conceptueel, voorbereidend als uitvoeringsgericht. De inhoud en de einddoelstelling situeert zich in het zelfstandig verwerven van organisatie- en realisatiegerichte competenties (kennis, vaardigheden, attituden), binnen een omschreven opdracht. Door het toepassen van kwaliteitscontroles en zelfevaluaties, rapporteert hij zijn bevindingen en stuurt hij de vaststellingen bij

2de graad bouw (BSO)

De leerling leert vanuit praktische realisaties (metselen, bekisten, ijzervlechten,...) bouwknopen en constructieonderdelen ontleden, opdrachten voorbereiden en afwerken met aandacht voor duurzaamheid. Hij maakt op een praktische manier kennis met de eigenschappen en de mogelijkheden van materialen waaruit de constructies zijn gemaakt. Hij leert zijn werkomgeving veilig organiseren

Hoe verloopt het leerproces in deze studierichting? De beroepsgerichte context situeert zich om onder begeleiding, realisatiegerichte competenties te verwerven, binnen een duidelijk omschreven opdracht en volgens hedendaagse methoden. Door het toepassen van kwaliteitscontroles en zelfevaluaties, leert hij uit zijn bevindingen en stuurt hij bij. Elke gemotiveerde leerling kan echter instappen, wat de vooropleiding ook was

3de graad BSO: keuze tussen ruwbouw en ruwbouwafwerking

3de graad ruwbouw (BSO)

De leerling leert hedendaagse volwaardige uitvoeringen van ruwbouwprojecten ontleden, opdrachten voorbereiden en oordeelkundig realiseren (mestelen, werken met systeembkisting, ijzervlechten, rioleringen...) en afwerken. Hij maakt op een praktische manier kennis met de technieken, de eigenschappen en de mogelijkheden van de materialen bij ruwbouwconstructies. Centraal hierbij staat het duurzaam bouwen.  Op zijn stageplaats doet de leerling ervaring op op de werkvloer. Hij leert zijn werkomgeving veilig organiseren, past reglementeringen toe in overeenstemming met de verkregen opleiding

De 3de graad bso Ruwbouw is voornamelijk georiënteerd op het uitvoeringsgericht handelen. De beroepsgerichte context situeert zich om begeleid-zelfstandig, realisatiegerichte competenties te verwerven, binnen een duidelijk omschreven opdracht en volgens hedendaagse methoden. Door het toepassen van kwaliteitscontroles en zelfevaluaties, leert hij uit zijn bevindingen en stuurt hij bij

De logische vooropleiding is de 2de graad bso bouw. Van leerlingen die instromen uit andere studierichtingen zijn technisch inzicht en bouwgerelateerde praktische aanleg vereist

3de graad ruwbouwafwerking (BSO)

De leerling leert hedendaagse volwaardige uitvoeringen van afwerkingsprojecten ontleden, opdrachten voorbereiden en oordeelkundig realiseren (vloeren, droge- en natte bepleistering, buitenpleisters, plafondsystemen,...) en afwerken. Hij maakt op een praktische manier kennis met de technieken, de eigenschappen en de mogelijkheden van de materialen bij ruwbouwafwerkingen. Centraal hierbij staat het duurzaam bouwen

De 3de graad bso ruwbouwafwerking is voornamelijk georiënteerd op het uitvoeringsgericht handelen. De beroepsgerichte context situeert zich om begeleid-zelfstandig, realisatiegerichte competenties te verwerven, binnen een duidelijk omschreven opdracht en volgens hedendaagse methoden. Door het toepassen van kwaliteitscontroles en zelfevaluaties, leert hij uit zijn bevindingen en stuurt hij bij

De logische vooropleiding is de 2de graad bso bouw. Van leerlingen die instromen uit andere studierichtingen zijn technisch inzicht en bouwgerelateerde praktische aanleg vereist.

7de jaar renovatie bouw (BSO)

De leerling leert volwaardige uitvoeringen van renovatiegerichte bouwuitvoeringen ontleden, opdrachten voorbereiden en oordeelkundig realiseren en afwerken. Hij maakt op een praktische manier kennis met de technieken, de eigenschappen en de mogelijkheden van de materialen waaruit renovaties zijn geconstrueerd. Hierbij wordt ook de link naar duurzaam bouwen niet uit de weg gegaan. Op zijn stageplaats doet de leerling ervaring op op de werkvloer. Hij leert zijn werkomgeving veilig organiseren en past reglementeringen toe in overeenstemming met de verkregen opleiding

Het specialisatiejaar bso renovatie bouw is voornamelijk georiënteerd op het uitvoeringsgericht handelen. De beroepsgerichte context situeert zich om begeleid-zelfstandig, realisatiegerichte competenties te verwerven en bouwtechnische probleemsituaties op te lossen en/of te voorkomen. Door het toepassen van kwaliteitscontroles en zelfevaluaties, leert hij uit zijn bevindingen en stuurt hij bij

De logische vooropleiding is de 3de graad bso ruwbouw of ruwbouwafwerking. Van leerlingen die instromen uit andere studierichtingen zijn technisch inzicht en praktische aanleg vereist

7de secundair na secundair: constructie- en planningstechnieken

De leerling leert projecten duurzaam te ontwikkelen, deze te ontleden door gebruik te maken van de gepaste productie- en procestechnologie. Hij leert hierbij de attitudes aan: duurzaam ondernemen in een kader van productie- en procestechnologie, het werk organiseren en de werkplek veilig in te richten. Hij lijnt het realisatieproces uit met behulp van planningstechnieken die gebruikt worden in bedrijven. Hij wordt geconfronteerd met bedrijfseconomische en bedrijfstechnische facetten zoals: marktonderzoek, financiering, reclame, productie- en verkoopsmethoden, bedrijfsbeheer, sociale wetgeving, kostprijsberekening, arbeidsstudie, rendement, ondernemerschap, bedrijfsstructuur, bedrijfsorganisatie en productiemethoden.

Se-n-Se bouw constructie- en planningstechnieken is voornamelijk georiënteerd op structureel inzichtelijk procesmatig handelen. De inhoud en de einddoelstelling situeert zich om zelfstandig, bouwprocesgerichte competenties te verwerven. Werkplekleren, in verschillende van zijn betekenissen, vormen een belangrijke meerwaarde in de opleiding. Deze kunnen georganiseerd worden in: een studie- of planningsbureel in een bedrijf, bouwbedrijven, overheidsdiensten en aanverwante bedrijven waar hij als bouwkundig administratief medewerker, werfleider of technisch-commercieel medewerker kan functioneren. Deze vormen een belangrijke meerwaarde in de opleiding. Door het toepassen van kwaliteitscontroles en zelfevaluaties, leert hij uit zijn bevindingen en stuurt hij bij.

De logische instroom voor deze studierichting is de 3de graad tso bouwtechnieken. Van leerlingen die instromen uit andere studierichtingen zijn technische inzichten in de productie- en procestechnologie van bouwmethodes en coördinerende aanleg vereist.

Lees ook: