Boekenfonds

Het boekenfondssysteem in onze school heeft een verschillende werking afhankelijk van de gevolgde studierichting.

Leerlingen van alle BSO klassen en 7de Se-n-Se

De leerlingen van 1°,2°,3° BSO komen naar de shopdagen de laatste 2 dagen van augustus. De schoolwinkel is open en leerlingen van 1B, 2Bvl en 3° B kunnen dan hun boeken, planningsagenda en huistaakbladen aankopen samen met het ambachtsgerief, de werkkledij en eventueel de turnkledij. Bij aankoop is contante betaling nodig, bancontact is beschikbaar en een factuur wordt dan meegegeven.

De leerlingen van 4°,5°,6°,7° BSO en 7° Se-n-se zullen we helpen na 3 september. Anciens hoeven niet te komen in augustus, maar de nieuwe inschrijvers van 4°,5°,6°,7° BSO en 7° Se-n-se  komen best wel naar onze shopdagen. (zie donderdag 30.08.18 om 11 uur 45).

Afhaaldata boeken/werkkledij/turnkledij in schoolwinkel:

Donderdag 30 augustus 2018:

08.30u: 1ste leerjaar B (aankoop boeken, agenda, schoolpakket en turnkledij)

10.30u: 2 Bvl (aankoop boeken, agenda, werkvest en rode werk T-shirt)

11.45u: Nieuwe instromers 4 en 5 BSO.

17.00u: Alle Internen van de BSO klassen.

Vrijdag  31 augustus 2018:

 9.00 u:  3 BB (aankoop boeken, agenda, werkmateriaal en werkkledij)

10.00 u: 3 BDV (aankoop boeken, agenda, werkmateriaal en werkkledij)

10.15 u: 3 BEI (aankoop boeken, agenda, werkmateriaal en werkkledij)

11.00 u: 3 BHB (aankoop boeken, agenda, werkmateriaal en werkkledij)

11.15 u: 3 BMC (aankoop boeken, agenda, werkmateriaal en werkkledij)

Maandag 3 september  2018:

4 BSO, 5 BSO, 6 BSO, 7 BSO en 7 Sen-se hebben enkel een planningsagenda en huistaakbladen nodig bij de start van het nieuwe schooljaar . Deze worden op 3 september klassikaal afgehaald in de schoolwinkel. Het bedrag 7.50 euro komt op de schoolrekening.

Leerlingen van de TSO klassen

Alle leerlingen van de TSO klassen bestellen hun boeken via het internet bij de firma Iddink. Na betaling van het factuurbedrag zal de firma Iddink de boeken aan huis leveren. Verdere info hieromtrent zal volgen bij de afhaling van het rapport in juni 2018. De planningsagenda en de huistaakbladen worden verdeeld op 3 september 2018 via de schoolwinkel.

Werkmateriaal, werkkledij en turngerief doen we de eerste week van september 2018.