Ruwbouw

wordt aangeboden vanaf het 5de leerjaar, 6de leerjaar.

Omschrijving

De leerling leert hedendaagse volwaardige uitvoeringen van ruwbouwprojecten ontleden, opdrachten voorbereiden en oordeelkundig realiseren (mestelen, werken met systeembkisting, ijzervlechten, rioleringen...) en afwerken. Hij maakt op een praktische manier kennis met de technieken, de eigenschappen en de mogelijkheden van de materialen bij ruwbouwconstructies. Centraal hierbij staat het duurzaam bouwen.  Op zijn stageplaats doet de leerling ervaring op op de werkvloer. Hij leert zijn werkomgeving veilig organiseren, past reglementeringen toe in overeenstemming met de verkregen opleiding.

De 3de graad bso Ruwbouw is voornamelijk georiënteerd op het uitvoeringsgericht handelen. De beroepsgerichte context situeert zich om begeleid-zelfstandig, realisatiegerichte competenties te verwerven, binnen een duidelijk omschreven opdracht en volgens hedendaagse methoden. Door het toepassen van kwaliteitscontroles en zelfevaluaties, leert hij uit zijn bevindingen en stuurt hij bij.

De logische vooropleiding is de 2de graad bso bouw. Van leerlingen die instromen uit andere studierichtingen zijn technisch inzicht en bouwgerelateerde praktische aanleg vereist.

Toekomstmogelijkheden na de 3e graad ruwbouw

De leerling uit een 3de graad bso ruwbouw kan zich vervolmaken in een specialisatiejaar. Het specialisatiejaar bso dat logisch volgt op de 3de graad bso ruwbouw is restauratie bouw, renovatie bouw of dakwerken. Na het beëindigen van de 3de graad bso ruwbouw kan hij terecht als metselaar, bekister, betonstaalvlechter en als polyvalent ruwbouwvakman.

Je kan eveneens het VCA-getuigschrift basisveiligheid behalen.

Vervolgrichtingen op onze school:

Renovatie bouw

Lessentabel