Renovatie bouw

wordt aangeboden vanaf het 7de leerjaar.

Omschrijving

De leerling leert volwaardige uitvoeringen van renovatiegerichte bouwuitvoeringen ontleden, opdrachten voorbereiden en oordeelkundig realiseren en afwerken. Hij maakt op een praktische manier kennis met de technieken, de eigenschappen en de mogelijkheden van de materialen waaruit renovaties zijn geconstrueerd. Hierbij wordt ook de link naar duurzaam bouwen niet uit de weg gegaan. Op zijn stageplaats doet de leerling ervaring op op de werkvloer. Hij leert zijn werkomgeving veilig organiseren en past reglementeringen toe in overeenstemming met de verkregen opleiding.

Het specialisatiejaar bso renovatie bouw is voornamelijk georiënteerd op het uitvoeringsgericht handelen. De beroepsgerichte context situeert zich om begeleid-zelfstandig, realisatiegerichte competenties te verwerven en bouwtechnische probleemsituaties op te lossen en/of te voorkomen. Door het toepassen van kwaliteitscontroles en zelfevaluaties, leert hij uit zijn bevindingen en stuurt hij bij.

De logische vooropleiding is de 3de graad bso ruwbouw of ruwbouwafwerking. Van leerlingen die instromen uit andere studierichtingen zijn technisch inzicht en praktische aanleg vereist.

Toekomstmogelijkheden

De leerling verwerft in de specialisatie bso renovatie bouw het diploma secundair onderwijs en de startkwalificatie om het beroep van polyvalent renovatiewerker, zowel in de ruwbouw als de ruwbouwafwerking, als metselaar siermetselwerk en als betonhersteller uit te oefenen.

Lessentabel