Navigatiekoppelingen overslaanStart > Studieaanbod > Afdelingen > Mechanica > BSO Pijpfitten-lassen-monteren

Pijpfitten-lassen-monteren

wordt aangeboden vanaf het 7de leerjaar.

Omschrijving

De leerling leert de technologie nodig om vorm te geven aan constructies door pijpfitten, lassen en monteren. Daarnaast leert hij de theorie omtrent lasmetallurgie, pijpverbindingen, montage- en demontagetechnieken. Het uitvoeren van lasconstructies en pijpconstructies  alsook het monteren van delen tot een geheel en het demonteren van een geheel in zijn onderdelen en dit volgens opgelegde criteria, komen aan bod. Hij leert gegevens verwerken, tekeningen en schema’s lezen en begrijpen en gebruik te maken van professionele software. Hij leert verantwoordelijkheid op te nemen door een planning op te maken, die op te volgen en eventueel aan te passen.  De realiteit leren kennen van een bedrijf voor vormgeven van constructies door pijpfitten, lassen en monteren is een must. Belangrijk hierbij is dat hij veilig en kostprijsbewust leert werken met aandacht voor het milieu. Via de stages maakt de leerling kennis met de cultuur van een bedrijf voor pijpfitten-lassen-monteren.

Toekomstmogelijkheden

De leerling verwerft in de specialisatie bso pijpfitten-lassen-monteren het diploma secundair onderwijs en de startkwalificatie om het beroep van pijpfitter-lasser-monteerder te kunnen uitoefenen. Dit houdt in dat hij verantwoordelijkheid kan opnemen voor het eigen werk en, na een korte inservicetraining in een bedrijf, aan de hand van technische informatie, constructies kan vormgeven door pijpfitten, lassenen monteren.Verder kan hij zich vervolmaken via talrijke (bedrijfs-) vervolgopleidingen die op deze studierichting aansluiten.

Lessentabel