Lassen-constructie

wordt aangeboden vanaf het 5de leerjaar, 6de leerjaar.

Omschrijving

De leerling leert vorm te geven aan te lassen constructies en maakt gebruik van digitale technische informatie. Hij leert te lassen constructies voorbereiden en uitvoeren. Belangrijk hierbij is dat hij veilig en kostprijsbewust leert werken met aandacht voor het milieu. Daarnaast moet hij leren gegevens verwerken, tekeningen en schema’s lezen en begrijpen. Hiertoe leert hij gebruik te maken van professionele software. Hij leert de realiteit van een bedrijf voor te lassen constructies kennen. Daarnaast neemt hij verantwoordelijkheid op door een planning op te maken, op te volgen en eventueel aan te passen. Via een concreet-praktisch leerproces, moet hij leren de realiteit van het beroep van lasser-constructeur ervaren. Bij zijn realisaties houdt hij rekening met de veiligheids-, gezondheids- en milieueisen. Via de stages maakt de leerling kennis met de cultuur van een bedrijf voor te lassen constructies.

Toekomstmogelijkheden

De leerling verwerft in de 3de graad bso lassen-constructie de startkwalificatie om het beroep van lasser-constructeur te kunnen uitoefenen. Dit houdt in dat hij verantwoordelijkheid kan opnemen voor het eigen werk en, na een korte inservicetraining in een installatiebedrijf, te lassen constructies kan vorm geven, aan de hand van technische informatie. Een logisch vervolg op de studierichting lassen-constructie is het volgen van een specialisatiejaar pijpfitten-lassen-monteren.

De leerling verwerft het diploma van het secundair onderwijs mits hij houder is van het getuigschrift van de 2e graad van het secundair onderwijs én het 1e leerjaar van de 3e graad, het 2e leerjaar van de 3e graad van het beroepssecundair onderwijs en met vrucht het 3e leerjaar van de 3e graad van het beroepssecundair onderwijs, ingericht onder de vorm van een specialisatiejaar, heeft beëindigd.

Vervolgrichtingen op onze school:

Pijpfitten-lassen-monteren

Lessentabel