Navigatiekoppelingen overslaanStart > Studieaanbod > Afdelingen > Hout > BSO Industriële houtbewerking

Industriële houtbewerking

wordt aangeboden vanaf het 7de leerjaar.

Omschrijving

De leerling leert hedendaagse volwaardige uitvoeringen van industrieel gerichte uitvoeringen ontleden, opdrachten voorbereiden en oordeelkundig realiseren en afwerken. Hij maakt op een praktische manier kennis met de technieken, de eigenschappen en de mogelijkheden van de materialen waaruit industrikle constructies zijn gemaakt met aandacht voor duurzaamheid. Hij leert industrikle houtbewerkingsmachines instellen en bedienen. Verspanings-, vergarings- en afwerkingstechnieken maken een belangrijk deel uit van de opleiding. Het kunnen werken met CAD/CAM en CNC zijn basisvaardigheden. De ervaringen op de werkvloer, via een vorm van werkplekleren, sluiten aan bij de opleiding en vormen een belangrijke component. Hij leert zijn werkomgeving veilig organiseren, past reglementeringen toe in overeenstemming met de verkregen opleiding.

Toekomstmogelijkheden

De leerling leert hedendaagse volwaardige uitvoeringen van industrieel gerichte uitvoeringen ontleden, opdrachten voorbereiden en oordeelkundig realiseren en afwerken. Hij maakt op een praktische manier kennis met de technieken, de eigenschappen en de mogelijkheden van de materialen waaruit industriële constructies zijn gemaakt met aandacht voor duurzaamheid. Hij leert industriële houtbewerkingsmachines instellen en bedienen. Verspanings-, vergarings- en afwerkingstechnieken maken een belangrijk deel uit van de opleiding. Het kunnen werken met CAD/CAM en CNC zijn basisvaardigheden. De ervaringen op de werkvloer, via een vorm van werkplekleren, sluiten aan bij de opleiding en vormen een belangrijke component. Hij leert zijn werkomgeving veilig organiseren, past reglementeringen toe in overeenstemming met de verkregen opleiding.

Lessentabel

Vak7de lj.
Algemene Vakken
Frans2 u.
Godsdienst2 u.
Lichamelijke Opvoeding2 u.
Project Algemene Vakken4 u.
Wiskunde2 u.
Technische / Praktische Vakken
Industriële Houtbewerking
    - Industriële houtbewerking6 u.
    - PV Industriële houtbewerking14 u.
Totaal lesuren:32