Houtbewerking

wordt aangeboden vanaf het 5de leerjaar, 6de leerjaar.

Omschrijving

De logische vooropleiding  is de 2de graad bso hout. Van leerlingen die instromen uit andere studierichtingen zijn technisch inzicht en houtgerelateerde praktische aanleg vereist. De leerling leert hedendaagse volwaardige uitvoeringen van interieurelementen, binnen- en buitenschrijnwerk, timmerwerk, hout- en bouwsystemen ontleden, opdrachten voorbereiden en oordeelkundig realiseren en afwerken.  Hij maakt op een praktische manier kennis met de technieken, de eigenschappen en de mogelijkheden van de materialen. Centraal hierbij staat duurzaamheid. Hij stelt houtbewerkingsmachines in en bedient ze. Het kunnen werken met CAD/CAM en CNC zijn basisvaardigheden. De ervaringen op de werkvloer via een vorm van werkplekleren sluiten aan bij de opleiding en vormen een belangrijke component. Hij leert zijn werkomgeving veilig organiseren, past reglementeringen toe in overeenstemming met de verkregen opleiding.

Toekomstmogelijkheden

De leerling uit een 3de graad bso houtbewerking kan zich vervolmaken in een specialisatiejaar. Het specialisatiejaar bso dat logisch volgt op de 3de graad bso houtbewerking is bijzondere schrijnwerkconstructies, industriële houtbewerking, interieurinrichting, meubelgarneren, restauratie van meubelen of stijl- en  designmeubelen. De leerling verwerft het diploma van het secundair onderwijs na het met vrucht beëindigen van dit specialisatiejaar. Na het beëindigen van de 3de graad bso houtbewerking kan hij terecht als polyvalent productiearbeider in een houtverwerkend bedrijf.   Indien hij in het bezit is van het attest bedrijfsbeheer, behoort zelfstandig worden tot de mogelijkheden. 

Vervolgrichtingen op onze school:

Industriële houtbewerking

Lessentabel