Bouw

wordt aangeboden vanaf het 3de leerjaar, 4de leerjaar.

Omschrijving

De leerling leert vanuit praktische realisaties (metselen, bekisten, ijzervlechten,...) bouwknopen en constructieonderdelen ontleden, opdrachten voorbereiden en afwerken met aandacht voor duurzaamheid. Hij maakt op een praktische manier kennis met de eigenschappen en de mogelijkheden van materialen waaruit de constructies zijn gemaakt. Hij leert zijn werkomgeving veilig organiseren.

Hoe verloopt het leerproces in deze studierichting? De beroepsgerichte context situeert zich om onder begeleiding, realisatiegerichte competenties te verwerven, binnen een duidelijk omschreven opdracht en volgens hedendaagse methoden. Door het toepassen van kwaliteitscontroles en zelfevaluaties, leert hij uit zijn bevindingen en stuurt hij bij. Elke gemotiveerde leerling kan echter instappen, wat de vooropleiding ook was.

Vervolgrichtingen op onze school:

Ruwbouw
Ruwbouwafwerking

Lessentabel