Basismechanica

wordt aangeboden vanaf het 3de leerjaar, 4de leerjaar.

Omschrijving

De leerling maakt kennis met basisbegrippen uit de elektriciteit en de mechanica, met de moderne technologie binnen het vakgebied en met 3D-ontwerpen en uitvoeringen.                   Hij leert basisvaardigheden aan van moderne verbindingstechnieken met verschillende soorten materialen binnen het vakgebied. Hij oefent moderne vormgevingstechnieken in en past onderhoudstechnieken toe op diverse systemen. Om het werkingsprincipe van systemen beter te kunnen begrijpen,  leert hij monteren en demonteren. Hij verwerft de noodzakelijke attitudes met speciale aandacht voor het veilig handelen, het zorg dragen voor het milieu en het zorg dragen voor de eigen gezondheid en die van anderen.  Door het bijsturen van zijn planning leert hij verantwoordelijkheid opnemen. Hij  leert op een zeer praktijkgerichte manier. Dit wil zeggen dat de te verwerven kennis, vaardigheden en attitudes op een concrete, inzichtelijke en praktische wijze worden aangebracht.

Leerlingen moeten voldoen aan de instapvereisten van de 2de graad bso. Wie vooraf in het beroepsvoorbereidend leerjaar het beroepenveld Nijverheid of Metaal volgde, heeft reeds kennis gemaakt met de richting. Dit geldt ook voor leerlingen uit de basisopties Mechanica-elektriciteit en Industriële wetenschappen. Elke gemotiveerde leerling kan instappen, wat de vooropleiding ook was. Van leerlingen die instromen, wordt een minimum van technisch inzicht en praktische aanleg vereist.

Toekomstmogelijkheden na de 2e graad

Na de 2e graad bso basismechanica is het de bedoeling dat de leerling zich verder vervolmaakt in de 3e graad BSO,  studierichting lassen-constructie

Vervolgrichtingen op onze school:

Lassen-constructie

Lessentabel