Actueel

Wegenwerken in Gent centrum
09 aug. t/m 31 okt. '16

In augustus 2016 beginnen De Lijn en Waterwegen en Zeekanaal NV met werken op en rond de Vleeshuisbrug, Groentenmarkt en Hoofdbrug. De Vleeshuisbrug wordt gerenoveerd en De Lijn vervangt de tramsporen. Door de werken worden onvoorziene, langdurige onderbrekingen vermeden en wordt de levensduur van de bruggen en de tramsporen ook aanzienlijk verlengd.

Lees meer...

 

Kalender

27 oktober '16

Oudercontact 1 + infoavond voor de ouders van de laatstejaars omtrent GIP en stage

28 oktober '16

Facultatieve vrije dag

29 okt. t/m 06 nov. '16

Herfstvakantie

01 november '16

Allerheiligen

02 november '16

Allerzielen

11 november '16

Wapenstilstand

24 november '16

Auxillios beurs voor de uitgangsjaren

27 november '16

Start van de advent

01 december '16

Start sperperiode

09 t/m 19 december '16

Examenperiode: niet alle klassen starten op 9 december. Voor de regeling per graad en klas: zie examenroosters van de graadcoördinatoren